سالن تولید کارخانه صنایع چوب کیش

نام پروژه : سالن تولید کارخانه صنایع چوب کیش

موقعیت جغرافیایی : جزیره کیش

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف سالن تولید کارخانه صنایع چوب کیش

مساحت پروژه : ۳۸۰۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری