سالن های ترانزیت و ساختمانهای جانبی بندر آفتاب

نام پروژه : سالن های ترانزیت و ساختمانهای جانبی بندر آفتاب

موقعیت جغرافیایی : استان هرمزگان روستای گرزه

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سالن های ورودی و خروجی، انبارها، سالن آتش نشانی و سالن بهداری بندر آفتاب

مساحت پروژه : ۱۰۰۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری