سقف و دیواره انبار مکانیزه شرکت NIVEA

نام پروژه : سقف و دیواره انبار مکانیزه شرکت NIVEA

موقعیت جغرافیایی : تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف و دیواره انبار مکانیزه شرکت NIVEA

مساحت پروژه : ۸۷۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری