نمایشگاه بین المللی تهران (شهر آفتاب)

نام پروژه : نمایشگاه بین المللی تهران (شهر آفتاب)

موقعیت جغرافیایی : تهران - عوارضی تهران قم - روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره)

مساحت پروژه : ۷۲۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در مرحله تحویل قطعی سازه