سقف مرکز تجاری پردیس عسلویه

نام پروژه : سقف مرکز تجاری پردیس عسلویه

موقعیت جغرافیایی : عسلویه (نایبند)

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف مرکز تجاری پردیس عسلویه

مساحت پروژه : ۶۵۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : د رحال بهره برداری