سقف انتهایی بازار بزرگ اکباتان (مگامال)

نام پروژه : سقف انتهایی بازار بزرگ اکباتان (مگامال)

موقعیت جغرافیایی : تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف انتهایی پروژه بازار بزرگ اکباتان

مساحت پروژه : ۴۲۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری