سقف و دیواره سالن ورزشی پژوهشگاه نفت

نام پروژه : سقف و دیواره سالن ورزشی پژوهشگاه صنعت نفت

موقعیت جغرافیایی : تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف و دیواره سالن ورزشی پژوهشگاه صنعت نفت

مساحت پروژه : ۲۷۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : تحویل قطعی سازه