سازه فضا کار سالن نمایشگاه قرآن

نام پروژه: سالن نمایشگاه قرآن

موقعیت جغرافیایی : تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف سالن نمایشگاه قرآن

کارفرما : کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

مساحت پروژه : ۲۳۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

مهندسین مشاور : مهندسین مشاور عمران زاوه