میدان میوه و تره بار کارون

نام پروژه : سازمان میادین میوه و تره بار - میدان میوه و تره بار کارون

موقعیت جغرافیایی : کارون

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف میدان میوه و تره بار کارون

مساحت پروژه : ۲۳۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در مرحله تحویل قطعی سازه