سالن ورزشی استادیوم تختی تهران

نام پروژه : سالن ورزشی چند منظوره واقع در محوطه استادیوم تختی تهران

موقعیت جغرافیایی : محوطه استادیوم تختی تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف سالن ورزشی چند منظوره واقع در محوطه استادیوم تختی تهران

مساحت پروژه : ۱۸۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری