جایگاه سوخت فاز دو ترمینال غرب

نام پروژه : جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل فاز دو ترمینال غرب

موقعیت جغرافیایی : میدان آزادی تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل فاز دو ترمینال غرب

کارفرما : سازمان پایانه های مسافربری تهران

مساحت پروژه : ۱۷۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری