سکوهای بارگیری انبار شرکت ناصر پلاستیک

نام پروژه : سکوهای بارگیری انبار شرکت ناصر پلاستیک

موقعیت جغرافیایی : تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف سکوهای بارگیری انبار شرکت ناصر پلاستیک کارفرما : شرکت ناصر پلاستیک

مساحت پروژه : ۱۵۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

مهندسین مشاور : رخبام سازه