سازه فضاکار میدان تره بار قلعه مرغی

نام پروژه : میدان میوه و تره بار قلعه مرغی

موقعیت جغرافیایی : تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف میدان میوه و تره بار قلعه مرغی

مساحت پروژه : ۱۳۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری