اجرای سقف شرکت نوآوری زیستی

نام پروژه: سالن اداری و کارخانه شرکت نوآوری زیستی گویا

موقعیت جغرافیایی : ابتدای اتوبان کرج قزوین، شهرک صنعتی بهارستان

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف سالن اداری و کارخانه شرکت نوآوری زیستی گویا کارفرما : شرکت نوآوری زیستی گویا

مساحت پروژه : ۱۲۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری