سقف سالن خانه تکواندو کرمانشاه

نام پروژه: سقف سالن خانه تکواندو کرمانشاه - شرکت توسعه اماکن ورزشی

موقعیت جغرافیایی: ورزشگاه آزادی کرمانشاه

توضیحات پروژه: طراحی، تولید و اجرای سقف سالن خانه تکواندو کرمانشاه

مساحت پروژه: ۱۱۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در حال بهره برداری

مهندسین مشاور: مهندسین مشاور فراز پایه ساخت، شرکت چهارقلعه غرب