سازه فضاکار میدان تره بار المپیک تهران

نام پروژه : سازمان میادین میوه و تره بار - میدان میوه و تره بار المپیک تهران

موقعیت جغرافیایی : تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف میدان میوه و تره بار المپیک تهران

مساحت پروژه : ۱۱۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در مرحله تحویل قطعی سازه