نام پروژه : ایستگاه عوارضی ساوه - همدان

نام پروژه: ایستگاه عوارضی ساوه - همدان

موقعیت جغرافیایی: همدان

توضیحات پروژه: طراحی، تولید و اجرای سقف استگاه عوارضی ساوه - همدان کیلومتر ۲۵۰+۹

مساحت پروژه: ۱۱۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در حال بهره برداری