سقف حیاط مرکزی ساختمان اداری بزرگ

نام پروژه سازه فضاکار: سقف حیاط مرکزی ساختمان اداری بزرگ

موقعیت جغرافیایی: تهران، ابتدای جاده قدیم قم

توضیحات پروژه: طراحی، تولید و اجرای سقف حیاط مرکزی ساختمان اداری بزرگ تهران

مساحت پروژه: ۹۵۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در حال بهره برداری

مهندسین مشاور: گروه مهندسین راه و ساختمان ۱۴۲