ساخت سازه فضاکار سقف نمایشگاه شرکت اکوپارس

نام پروژه ساخت سازه فضاکار: سقف نمایشگاه شرکت اکوپارس

موقعیت جغرافیایی ساخت سازه فضاکار: اتوبان تهران - قم

توضیحات پروژه سازه فضا کار: طراحی، تولید و اجرای سقف نمایشگاه شرکت اکوپارس

مساحت پروژه سازه فضاکار: ۸۵۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در حال بهره برداری