سازه فضایی : اداره پژوهشکده صنعت نفت

نام پروژه فضا کار: اداره پژوهشکده صنعت نفت

موقعیت جغرافیایی: تهران

توضیحات پروژه: طراحی، تولید و اجرای سقف پاسیو ساختمان اداری پژوهشکده صنعت نفت

مساحت پروژه: ۲۵۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در مرحله تحویل قطعی سازه فضا کار